Przewodnik turystyczny

Zdjęcie tarasu

Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

"PANORAMA" ul. Kamieńska 25 Trzęsacz, 72-344 Rewal

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporzędzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

  LESZEK SMOLIŃSKI, ZRB I UTH - PRZYBIERNÓWKO
  PRZYBIERNÓWKO 8B, 72-300 GRYFICE

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - korzystanie z usług hotelowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Biuro rachunkowe
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy